Frands Haahr ApS er et rådgivende ingeniørfirma, der yder specialiseret geoteknisk rådgivning på højt fagligt niveau til glæde for vore kunder

Frands Haahr ApS er etableret i 2009 med det formål at fastholde og om muligt videreudvikle det høje faglige geotekniske niveau (geoteknisk arv), som er grundlagt af danske geoteknikere, som fx Helge Lundgren, Jørgen Brinch Hansen, Bent Hansen, Knud Mortensen, Niels Henrik Christensen, Niels Krebs Ovesen og Moust Jacobsen.

Disse geoteknikere samt mange andre af stifterens tidligere kollegaer (bl.a. Torben Balstrup, Niels Foged, Jørgen S. Steenfelt, Mogens Porsvig, Hans Denver og Jørgen Larsen) har i deres videnskabelige arbejder, undervisning og praktiske virke inspireret stifteren.

Ydelser leveret af Frands Haahr ApS, sikrer kunden branchens bedst optimerede løsninger. En optimeret løsning sikres kun i tæt dialog med kunden, så dennes behov tilgodeses uden kvalitetsforringelse.

Frands Haahr ApS har ingen intentioner om at levere særdeles ”robuste” løsninger til kunden. ”Robuste” løsninger er i vor optik unødvendigt dyre løsninger, hvor rådgiveren ikke har gjort sig tilstrækkelig umage med optimeringen.

Vor målsætning er at levere stærkt optimerede løsninger, men med tilstrækkelig normmæssig sikkerhed, hverken mere eller mindre. Denne strategi har vist sin funktionalitet i praksis under stifterens virke i de seneste ca. 30 år.

For at opnå ovenstående målsætninger kræves en solid teoretisk baggrund med anvendelse af den nyeste internationale viden, et optimeret geoteknisk designgrundlag, anvendelse af de mest avancerede beregningsprogrammer, erfaringer fra 30 års virke og endelig en solid risikovurdering. Alle disse nødvendige elementer indgår som en integreret del af den rådgivning, som leveres af Frands Haahr ApS.

For at sikre den bedst optimerede og økonomiske løsning for kunden kan der være behov for at inddrage eksterne specialister og at udføre supplerende geotekniske boringer med dertil hørende in situ-forsøg og avancerede laboratorieforsøg.