I forbindelse med løsning af vore opgaver råder Frands Haahr ApS over følgende computersoftware:

 • SPOOKS
  Kommercielt program til dimensionering af spunsvægge, udviklet af GEO, Niels Henrik Christensen (beregningsalgoritme i Fortran 77 med dos-editor, grafik og output), Henrik Scheel (brugergrænseflade i C++ for dataprocessering, grafisk repræsentation og output) og Frands Haahr samt Niels Henrik Christensen (brugermanual).
 • PLAXIS 2D
  Generelt finite element program til løsning af geotekniske problemer, fx bæreevne af lagdelt jord, sætningsberegninger samt deformationsberegninger af diverse støttekonstruktioner: spunsvægge, sekantpælevægge, støttemure, etc.
 • GRLWEAP
  Program til beregning af driveability af pæle. Diverse kommercielle programmer til dimensionering af pæle, fundamenters dynamiske stivhed, samt vurdering af liquefaction.
 • LPILE
  Kommercielt program til beregning af tværbelastede pæle.
 • SHAFT
  Kommercielt program til beregning af aksialt belastede borede pæle.
 • GROUP
  Kommercielt program til beregning af generelle rumlige pæleværker med op til 400+ pæle.
 • SLIDE
  Kommercielt program til stabilitetsundersøgelser af skråninger og dæmninger.
 • Sliding
  Egenudviklet software til beregning af glidningsbæreevnen for gravitationsfundamenter udsat for vandret belastning og torsion.