Udvikling

Frands Haahr har deltaget i adskillige forsknings- og udviklingsprojekter igennem årerne ligesom viden fra alle typer stor- og fuldskalaforsøg har bidraget til en større forståelse og viden vedr. geoteknik og fundering.

Denne viden er således grundlaget for at firmaet Frands Haahr ApS kan tilbyde optimerede funderingsløsninger.

Vidensdeling

  • DGF Bulletin 16 – Moræneaflejringer (2014)
    Jesper Dyhrfjeld Christensen, MT Højgaard A/S, John K. Frederiksen, Rambøll, Frands Haahr, Frands Haahr Aps og Carsten Lyse, Rambøll
    Sidste revision september 2016 (redigering ikke afsluttet).