Frands Haahr ApS udfører rådgivende ingeniørvirksomhed med opgaver inden for bygherrerådgivning, anlægs- og konstruktionsteknik, geoteknik, offshore geoteknik og havne- og vandbygningsteknik.

Kerneydelser

Vore kerneydelser er følgende:

 • Planlægning af geotekniske undersøgelser
 • Dimensionering af vindmøllefundamenter
 • Jordankerdesign
 • Dimensionering af veje og jernbaner på blød bund
 • Risikovurdering
 • Grundvandshåndtering
 • Certificeringsydelser
 • Optimering af fundamentsdesign
 • Jordstabilisering med geonet
 • Anvendelse af observationsmetoden ved superoptimering af geotekniske konstruktioner
 • Opstilling af designgrundlag
 • Dimensionering og optimering af byggegruber
 • Stabilitetsvurderinger af skråninger
 • International geoteknik
 • Tilsyn og kontrol

Andre specialer

Vore andre specialer omfatter:

 • Revneskadede huse
 • Syn og skøn