Undervisning

Firmaet Frands Haahr ApS tilbyder specialkurser i:

 • Avanceret geoteknik (parameterfastsættelse og generel teori)
 • Fundering i kalk
 • Spunsvægsoptimering (SPOOKS og PLAXIS)
 • Anvendelse af avancerede jrodmodeller for optimering af støttevægskonstruktioner
 • Pæledimensionering (vertikalt og horisontalt belastede pæle samt pælegrupper

Kurserne afholdes kun efter særlig aftale og tilpasses kundens behov. Kurserne vil blive afholdt hos kunden.

Foredrag

 • Spunsvægsforsøg i Karlsruhe 1993 (2000)
  Frands Haahr, Carl Bro A/S
  I 1993 gennemførte man et fuldskalaforsøg af en spunsvæg placeret et sandprofil og man inviterede folk fra forskellige institutter til at deltage i forudsigelse af væggens opførsel, i både anvendelsestilstanden og brudtilstanden. 43 institutter, universiteter samt virksomheder deltog i denne øvelse og man præsenterede efterfølgende de 10 bedste resultater. Fra Danmark deltog Geoteknisk Institut med tre deltagere, hvor Niels Henrik Christensen (SPOOKS og BEAM), Knud Mortensen (KSP) og Frands Haahr (ABAQUS) hver med deres individuelle numeriske værktøjer forsøgte at forudsige bevægelser og snitkræfter i spunsvæggen under fuldskalaforsøget. Forsøgsområdet var tidligere undersøgt ved brug af forskellige metoder, CTP, boringer mv. Spunsvæggen blev etableret som en forankret væg med ét ankerniveau. Man havde mulighed for at kunne belaste jordoverfladen på bagsiden af væggen med en last svarende til 1m vand. Frands Haahr (FRH) berettede om de forskellige typer at instrumentering: inklinometer-, kraft- og jordtryksmålere mv. der muliggjorde, at man skulle kunne beskrive deformationer af, momentet i og jordtrykket på væggen. I den forbindelse blev det klargjort, at det var meget problematisk at måle jordtryk på konstruktioner i felten. I forbindelsen med forudsigelsen af væggens opførsel havde FRH udført en analyse med Finit Elementers Metode (FEM) ved brug af programmet ABAQUS. FRH berettede om nogle af de mange overvejelser der lå bag valget af parametre for jorden, som ikke var helt ligetil trods de mange in situ-forsøg. Der var store afvigelser mellem de målte og de beregnede værdier. Generelt var det de løsninger, som var bestemt vha. FEM, som lå tættest på feltresultaterne. Rent måleteknisk var der en del problemer med de fremkomne resultater som bl.a. ved Knud Mortensens og Niels Henrik Christensens kommentarer blev justeret og revurderet.
 • Anvendelse af partialkoefficienter i pæledesign (i DK og i udlandet) (2005)
  Frands Haahr, Carl Bro A/S
  Møde i DGF 3. februar 2005 om “Pæle”.
 • Avancerede analyseværktøjer (2009)
  Frands Haahr, Carl Bro A/S
  Møde i DGF 12. marts om “Dimensioneringspraksis for støtte- og spunsvægge”.
 • Superoptimering af GBS-fundamenter på Rødsand 2 (2009)
  Frands Haahr og Carsten Johannesen, Grontmij | Carl Bro A/S
  Møde i DGF 12. november om “Design af offshore vindmøllefundamenter”.
 • Frands Haahr, Frands Haahr ApS
  Møde i DGF 11. februar om “Pælefundering”.
 • Geotechnical challenges of tunnelling in urban areas (Nordhavnsvej) (2012)
  Frands Haahr, Züblin A/S
  Lecture at Aalborg University 12. September.
 • Den korrekte jordmodel? (2014)
  Frands Haahr, Frands Haahr ApS
  Møde i DGF 20. november om “Samspil mellem jord og konstruktion”.
 • KBH-Ringsted: TP10, TP20, TP30, Designgrundlag for indfatningsvægge i moræneler (2015)
  Frands Haahr, Frands Haahr ApS
  Møde i DGF 19. marts om “Den nye bane København-Ringsted”.
 • Strømninger i geoteknikken 1969-2015 (2015)
  Frands Haahr, Frands Haahr ApS
  Hvorfor har tiden eroderet vigtig viden bort og erstattet den med høje partialkoefficienter og konservative beregningsmetoder og -tilnærmelser? Er danske ingeniørers evne til at optimere geotekniske konstruktioner, som under Jørgen Brinch-Hansen, afløst af en udbredt lyst til at kunne sove trygt og dermed kaste designansvaret bort? Eksempler på udvikling og nytænkning er få og synes at drukne i en flod af ligegyldige publikationer, som vi bombarderes med. “Forskere” skriver for meget og læser for lidt (jf. Claus Holm, 2012). Er livet for kort til geoteknik og fundering? Disse spørgsmål analyseres og forsøges besvaret ved eksempler.
 • Indflydelse af spændings- og tøjningsniveauer på dansk designpraksis. Perspektivering af emnet (2016)
  Frands Haahr, Frands Haahr ApS
  Møde i DGF 26. april om “Indflydelse af spændings- og tøjningsniveauer på dansk designpraksis” (præsentation ej tilgængelig).